SchneiderElectric KIOGE-2013 көргөзмөсүндө мунай зат газ секторундагы энергия натыйжалуу иштеши үчүн алдыңкы технологияларды сунуштады

SchneiderElectric KIOGE-2013 көргөзмөсүндө мунай зат газ секторундагы энергия натыйжалуу иштеши үчүн алдыңкы технологияларды сунуштадыSchneiderElectric компаниясы — электрэнергиясын башкаруу тармагындагы дүйнөлүк эксперт — KIOGE 2013 21-Эл аралык мунайзат газ көргөзмөсүнө жана конференциясына 01-октябрдан тартып 04-октябрга чейин катышты.
«Өлкөнүн мунайзат газ сектору үчүн комплекстүү чечимдерди жана ар түрдүү класстардагы инженердик системаларды көрсөтүү мүмкүндүгү SchneiderElectric үчүн абдан маанилүү. «Мунайзат газ тармагынын ишканаларынын энергонатыйжалуулугу» багытын өнүктүрүү биздин компания үчүн артыкчылык берилүүчү милдеттердин бириболуп саналат. Профилдик көргөзмөнүн алкактарында SchneiderElectric өз иштелмелерингана бет ачаркылып көрсөтпөстөн, SchneiderElectricтууралуу ушул тармактагы глобалдуу эксперт катары айтыпберди жана башка компаниялар менен кызматташуунун жаңы мүмкүндүгүн тапты», – деп белгиледи Кайрат Аимбеков, «Мунайзатжана Газ»багытынын сегмент-менеджери.
Көргөзмөдөгү онунчу павильондогу өзүнүн стендинде (10-215 орду) SchneiderElectric Smart Field долбоорлорун сунуштаган — казып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуу, механикалык бузуктуктарды жана токтоп калууларды төмөндөтүү; Pipeline Management — ишенимдүүлүк жана коопсуздук деңгээлин жогорлатууга мүмкүндүк бере турган түтүк өткөргүчтөрүн башкаруу боюнча чечим, ошондой эле мунай затын же газды ташып жеткирүү учурундагы чыгымдарды төмөндөтүү; Energy Management and Control Systems (EMCS) – IEC 61850 стандартына колдоо көрсөтүү жана ишканалар үчүн сервистик сунуштары менен мунай зат газ тармагынын объекттеринин энергия керектөөнү башкаруунун автоматташтырылган системасы.
«SchneiderElectricтин стенди актуалдуулугу жана уникалдуу дизайны менен айырмаланды. Биз аны жетиштүү деңгээлде маалыматтуу жасадык, анда көргөзмөнү көрүүчүлөр биздин компаниянын профилдик продукциясы, анын мунай зат газ секторунда колдонулуу мүмкүндүктөрү жана мунай зат газ инфраструктурасын уюштуруу тууралуу максималдуу түшүнүктөрдү ала алышты», – деп баса белгиледи Кайрат Аимбеков.

Категория: Окуялар

КООРДИНАТТАРЫБЫЗ


ДАРЕГИБИЗ

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч., 147, 2-кеңсе

БАЙЛАНЫШТАР

тел.: +996 (312) 976-158, факс: +996 (312) 976-958
e-mail: info@nsp.kg

Сиздердин бардык сурооңуздарга жана сунуштарыңыздарга канааттануу менен жооп беребиз!

Бизге билдирүү жөнөтүңү