Schneider Electric жабдуусу

Schneider Electric жабдуусу
Электр энергиясын башкаруу системасы үчүн жабдуунун кеңири спектрин алдыңкы европалык өндүрүүчү менен көп жылдык өнөктөштүк NSP компаниясына энергетика секторунда активдүү позицияны ээлегенге мүмкүндүк берди.
Ушул багыттын алкагында компаниянын бардык зарыл болуучу уруксаттары жана сертификаттары бар квалификациялуу инженерлери колдонуудагы энергия системаларынын аудитин жүргүзүшөт, техникалык тапшырмаларды жана адистешүүлөрдү даярдашат. Энергия системаларын долбоорлоо, ишке киргизүү жана тейлөө үчүн бардык зарыл болгон иш-чаралар, анын ичинде жер-жерлердеги техникалык персоналды окутууну кошо алганда комплекстүү жүзөгө ашырылышат. Мындай ыкма биздин компаниябызга натыйжалуу жана кыска мөөнөттө анын алдына коюлган бардык милдеттерди чечүүгө мүмкүндүк берет.
Schneider Electric иш жүзүнө ашырылып жаткан электр энергиясын башкаруу стратегиясынын негизинде жөнөкөй принцип жатат: “энергия ресурстарын натыйжалуу колдонуу курчап турган чөйрө үчүн коопсуз гана эмес, ал экономикалык жактан пайдалуураак дагы”. Өнөктөштүн ушул саясатына таянуу менен, NSP компаниясы бардык эл аралык ченемдерге жана стандарттарга толук шайкеш келип турган европа сапатындагы жабдуунун базасында чечимдерди сунуштайт.
«HMI сегментиндеги программалык камсыздоонун жана кызмат көрсөтүүлөрдүн дүйнөлүк рыногу: рынокту талдоого алуу жана 2015-жылга карата божомолдоо» отчетун даярдаган ARC аналитикалык компаниясынын маалыматтары боюнча Schneider Electric компаниясы – электр энергиясын башкаруу тармагындагы дүйнөлүк лидерлердин бири – HMI (адам-машина интерфейси) сегментиндеги дүйнөлүк продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү т ашуучулардын арасынан экинчи орунга көтөрүлгөн. Schneider Electric 2009-жылга салыштырмалуу өз үлүшүн 4% жогорулатуу менен, дүйнөлүк HMI рыногунун 20% жакынын ээлеген, ошол жылы компания HMI тармагындагы чечимдерди алдыңкы ташып жеткирүүчүлөрдүн арасынан үчүнчү орунду ээлеген.
Изилдөө Schneider Electricтин төмөнкү продукттарын караштырган: Vijeo Citect, CitectSCADA, PowerLogic SCADA, ClearSCADA жана башка SCADA-системалары. Кызмат көрсөтүүлөрдүн арасында кесиптик кызматтар жана сатуудан кийинки тейлөө караштырылган (мисалы, билим берүү кызматтары жана оптимизациялоодогу жардам).
Отчеттун авторлору төмөнкүнү белгилешет: «Schneider Electric компаниясы HMI тармагындагы продукттарды сатуу жана кызматтарды сунуштоо боюнча дүйнөдө экинчи орунда болуп калды. Мында компания кызматтарды көрсөтүүнү сунуштоодо глобалдык лидерликте. Schneider Electric кардарлардын муктаждыктарын максималдуу канааттандыруу үчүн технологиялар, продукттар жана кызматтар комплексин сунуштоо менен электр энергиясын башкаруу боюнча чечимдерди активдүү алдыга жылдырган. Schneider Electric компаниясы продукттарды ташып жеткирүүдөн комплекстүү чечилиштерди жеткирүүгө өткөн. Ушул өтүүнүн натыйжасында кызмат көрсөтүүлөр Schneider Electricтин бүтүндүк сунушунун негизги компоненти болуп калды».
2012-жылдан баштап эле NSP компаниясы Schneider Electric корпорациясы менен биргеликте натыйжалуу энергия башкауу боюнча бир нече долбоорлорду иш жүзүнө ашырууну баштаган. Ушул долбоорлорду колдонууга киргизүү Заказчыга электр энергиясын жоготууну кескин кыскартууга, энергосистемаларын тейлөөгө карата чыгашаларды азайтууга, ошондой эле алардын коопсуз эксплуатациялануусун камсыздоого шарт түзөт


Категория: Кызматтар » ЭНЕРГИЯ

НАШИ КООРДИНАТЫ


НАШ АДРЕС

Кыргызская Республика, Чуй,
с. Лебединовка, Ленина 262

КОНТАКТЫ

тел.: +996 (312) 976-158,
факс: +996(312)976-958
e-mail: info@nsp.kg

С удовольствием ответим на все ваши вопросы и предложения!

Отправить нам сообщение