NSP компаниясы

«NSP»компаниясы 2003-жылы программалык камсыздоону (ПК) иштеп чыгуучу катары негизделген. 2008-жылы, Кыргызстандын рыногунда долбоорлорду жүргүзүү жана иш жүзүнө ашыруу боюнча ийгиликтүү тажрыйбага ээ болуу менен, компания кайрадан каттоодон өтүп, өзүнүн азыркы NSP аталышын алган (Network/Servers/Power).
NSP компаниясынын ишмердигинин негизги багыттары өз чагылышын анын аталышында таба алган – Түйүндүк технологиялар/Серверлер жана маалыматтарды сактоо системалары/Кепилденген энергиясы үнөмдөөчү системалар.

КЕПИЛДЕНГЕН ЭНЕРГИЯНЫ ҮНӨМДӨӨЧҮ СИСТЕМАЛАР

Кепилденген энергияны үнөмдөөчү системалар бир маалда эле бир нече тармактарда көрсөтүлгөн.

Электржабдуусу жана кабелди алып жүрүүчү системалар.
Электр жабдуусун өндүрүүдө лидер болгон Schneider Electric корпорациясы менен көп жылдык кызматташуу биздин компанияга башкы максаттардын бирин жүзөгө ашырууга: энергияны коопсуз, ишенимдүү, натыйжалуу жана өндүрүмдүү кылууга шарт түзгөн. NSP компаниясы өнөр жайды автоматташтыруу тармагында, электр энергиясын бөлүштүрүү тармагында, электр орноткучтар системасында, кабелди алып жүрүүчүлөр системасында жана башкаруу системасында продукттарды сунуштайт.

Коопсуздуктун бардык ченемдерин сактоо жана бардык европа стандарттарына так шайкеш келүү, Schneider Electric электржабдуусун узакка жана ийгиликтүү эксплуатациялоого гана мүмкүндүк бербестен, ушул жабдууга «ээ болуунун акыркы баасына» карата чыгымдарды олуттуу кыскартууга шарт түзөт.

Андан тышкары Schneider Electricөз продукция линиясында Pelco коопсуздук системасын жана телеберүүнүн байкоо системасын кеңири сунуштайт. Азыркы кезде NSP компаниясы ушул тармакта бир нече долбоорлорду алып барууда, аларды аяктоо 2012-2013-жылдар мезгилине пландаштырылууда. Ушул долбоорлордун алкактарында NSPнын адистери Pelco европа тренинг борборунан окутуудан жана кесиптик даярдыктан өтүшкөн, бул бизге сервистин максималдуу деңгээлин жана биздин бардык Заказчыларга колдоо көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.


Генератордук түзүлүштөр
Бул багыт SDMO француз өндүрүүчүсүнүн портативдүү түзүлүштөрүнөн жана стационардык станцияларынан турат. Биздин компаниябыз Орто Азиядагы расмий өкүл статусуна ээ. SDMOнун генератордук түзүлүштөрү татаал шарттарда эксплуатациялоого эсептелген. Дал ошондуктан аларды биздин Заказчыларыбыз имараттарды, өндүрүштүк имараттарды, татаал медициналык жана ветеринардык жабдууларды бийик тоолуу жана төмөнкү температуралуу шарттарда кепилденген электр азыктандыруусу менен камсыздоо сыяктуу милдеттерди чечүү үчүн ийгиликтүү колдонууда. Биздин адистерибиздин квалификациясы биздин компаниябызга ага интеграцияланган ДГУсу менен электр камсыздоосунун толугу менен даяр системасын монтаждоого жана эксплуатациялоого киргизүүгө мүмкүндүк берет.

Насос жабдуусу
Жылуулук системасы, суу менен жабдуу, өрт өчүрүү, сууну тарамдап бөлүү, кондиционерлөө жана муздатуу системалары үчүн каалагандай багыттагы имараттарда жана курулуштарда, ошондойэле коммуналдык чарбада, өнөр жайында жана менчик үйлөрдө колдонула турган насос жабдуусу. Бул багыттарда биз Willo сыяктуу европалык өндүрүүчү менен кызматташабыз. Биздин адистерибиз насос жабдуусун шаардык жана айыл жерлеринде орнотуу тажрыйбасына ээ.

Үзгүлтүксүз азыктандыруу булактары – бул сиздердин маалыматтарыңыздын жана критикалуу жабдуунун сакталып турушунун кепилдиги. Биздин компаниябыз APC by Schneider Electricкомпанияларынан столго коюлуучу ПК, жумушчу станциялары, серверлер жана маалыматтарды сактоо системалары үчүн, маалыматтарды иштеп чыгуунун орто жана ири борборлору үчүн, ошондой эле өнөр жай жана өндүрүштүк муктаждыктар үчүн продукттардын кеңири спектрин сунуштайт. Биздин инженерлерибиз системалуу түрдө квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүп жатышат. Биздин компания тарабынан ушул тармакта топтолгон бай тажрыйба ИБП Заказчысынын өнөр жай жана IT структурасына киргизүүгө гана эмес, долбоорлоо боюнча, персоналды окутуу, колдо бар системаларды тейлөө жана аудит боюнча, ал эми айрым учурларда Заказчыны жөн гана зарыл болгон маалыматтар менен колдоого дагы шарт түзөт.
NSP ишмердигинин дагы бир багыты BOSCH компаниясы менен өнөктөштүк мамилелерге байланыштуу. Компетенттүүлүк жана тажрыйба бизге BOSCH продукттарынын бүткүл линиясынсунуштоого мүмкүндүк берет: күн энергетикасы, курулуш технологияларынын системалуу интеграциясы, казан жабдуусу, электр куралдары, коопсуздук жана маалымдоо системалары, мобилдик дискуссиялык системалар.

ТҮЙҮНДҮК ТЕХНОЛОГИЯЛАР::

Унифицирленген коммуникациялар – бул, жөн гана телефон системасынан чоңураак нерсе. Бул түйүндүк, стационардык телефондор жана жумушчу терминалдардын маалыматтарды, видео жана добушту берүү боюнча мүмкүндүктөрүн бириктирип турган акыркы түзүлүштөрдүн жана программалык тиркемелердин бирдиктүү системасы. Унификацияланган комуникациялар айкын убакыт ыргагында өнөктөштөрдүн же кызматкерлердин биринен бири алыс болушунан көз карандысыз биргелешкен иштин кеңиртилген мүмкүнчүлүктөрүн берет. 3CXкомпаниясынын расмий тастыкталган өнөктөшү болуу менен, биздин компания каалагандай татаалдыктагы IP телефондук системасын (VoIP) ишке киргизүү боюнча сапаттуу кызматтарды сунуштайт.

Түйүндүк жабдуу – бул аткаруучулук түзүлүштөрдү, көз салып туруу системаларын, көзөмөлдөө датчиктерин жана жумушчу орундарын бириктирүүгө шарт түзө турган бирдиктүү жумушчу чөйрөсүн уюштуруу үчүн платформа.
Бул багытта биз CISCO, 3CX, Avaya, Polycom ж.б. белгилүү дүйнөлүк өндүрүүчүлөр менен тыгыз аракеттешүүдөбүз.

Интеллектуалдык имарат – бул Имараттарды Башкаруу Системасы (кеңсе, турак-жай үйү же батир, өндүрүштүк же өнөр жай имараты, мал чарбачылыгы же күнөскана чарбачылыгы, ж.б.у.с.). Мындай имараттын ээси инженердик жабдуунун ишин көзөмөлдөөгө убакыт коротпойт. Бул функцияны башкаруунун автоматташтырылган комплекстери аткарышат. Алар жылытуу, желдетүү жана абаны кондиционерлөө, жарык берүү жана электр менен жабдуу системаларынын ишин иштетип, өчүрүп же жөнгө гана салбастан, оператордук системалардын ишиндеги мүмкүн болгон бузуктуктар тууралуу маалымдап, регламенттик иштерди жүргүзүү зарылдыгы тууралуу эскертишет. Өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурларда алар тиешелүү жабдууну кыймылга келтирип, имараттын жашоочуларына эвакуациялоонун жолдору жана ыкмалары тууралуу кабарлайт.

СЕРВЕРЛЕР ЖАНА МААЛЫМАТТАРДЫ САКТОО СИСТЕМАЛАРЫ
Маалыматтарды, документтерди, каталогдорду ж.б.у.с. иштеп чыгуу, башкаруу, сактоо жана коргоо борборлору – бул ар бир уюмдун жана ишкананын негизги түйүнү. Мындай чечимдердин негизи болуп өндүрүмдүүлүк, масштабдалуучулук, динамикалуулук жана экономикалык киреше принциптери кызмат өтөшөт.
Бул багытта биз компьютердик жана сервердик техниканын, маалыматтарды ыкчам топтоо жана иштеп чыгуу боюнча түзүлүштөрдүн белгилүү дүйнөлүк өндүрүүчүлөрү менен тыгызкызматташуудабыз. Алар ORACLE (Sun Microsystems), Fujitsu, Motorola.


ВИРТУАЛДАШТЫРУУ жана документ жүгүртүүнү башкаруу системаларын иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү биздин ЗаказчыларгаIT түзүлүшүндө жабдууларын эксплуатациялоо жана кошумча сатып алууга карата чыгымдарды кыскартууга, кампа жана инвентаризациялыкэсепке алууну натыйжалуу жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

ПЕРСОНАЛ ЖАНА КЫЗМАТКЕРЛЕР
Өз кызматкерлеринин компетенттүүлүгүнө басым жасоо менен, NSP компаниясы системалуу түрдө аларды Москвадагы, Алматыдагы, Франциядагы, Бельгиядагы, Германиядагы өндүрүүчү заводдордо жана дистрибьютордук платформаларда окутуудан өткөрүп турат. Бул тийиштүү сертификаттар менен тастыкталган. Биздин Заказчылардын ишин аткарууда каалагандай техникалык чечимди «ачкычын тапшырганга чейин» жүзөгө ашырганга даяр болушкан квалификациялык инженерлер бар.

ИШТӨӨ ПРИНЦИПТЕРИ
Өз ишинде NSP компаниясы ар бир Заказчы үчүн чечимдерди долборлоого карата жекече жана системалуу ыкманы колдонот. Биз оригинал жабдууларды, акылса сыяр бааларды, сапаттуу тейлөөнү, кесиптик кеңеш берүүнү, персоналды окутууну жана эң башкысы – ӨНӨКТӨШТҮК МАМИЛЕНИ сунуштайбыз.

Биз сыноодон өткөн вендорлор менен гана кызматташабыз, бул төмөнкүлөрдү камсыздайт:
- Продукциянын сапатынын кепилдигин.
- Акылга сыяр баалар боюнча каалагандай чечимди.
- Кепилдик жана кепилдиктен кийинки сервисти сунуштоону.
- Өз маалындагы жана толук аягына чыгара турган кеңеш берүүлөрдү.
- Продукциянын кеңири ассортиментин.
- Жекече ыкманы.
- Кесиптик тейлөөнү.


СЕРВИСТИК ТЕЙЛӨӨ
NSP компаниясы, жабдуунун кыска мөөнөттө кепилденген тейленүүсүн жүзөгө ашырууга мүмкүндүк бере турган запастык бөлүктөрдүн кампасына ээ.

БИЗДИН ЗАКАЗЧЫЛАР
NSP компаниясынын кызыкчылыктарынын кеңири чөйрөсүн мамлекеттик сектордогу сыяктуу эле жеке сектордогу дагы биздин кардарларыбыздын муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүндүк берет.

Биз Заказчынын ийгиликтүү ишмердиги жана өнүгүүсү үчүн жагымдуу интеллектуалдык-техникалык шарттарды түзөбүз!

Категория: Маалымат

КООРДИНАТТАРЫБЫЗ


ДАРЕГИБИЗ

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч., 147, 2-кеңсе

БАЙЛАНЫШТАР

тел.: +996 (312) 976-158, факс: +996 (312) 976-958
e-mail: info@nsp.kg

Сиздердин бардык сурооңуздарга жана сунуштарыңыздарга канааттануу менен жооп беребиз!

Бизге билдирүү жөнөтүңү