Интеллектуалдык имарат

Интеллектуалдык имаратNSP компаниясы каалагандай татаалдыктагы интеллектуалдуу үйбоюнча чечимдерди берет. Компаниянын инженерлери Бельгиядан, Алматыдан жана Пермден окутуудан өтүшкөн.
Интеллектуалдык Имарат өзү инженердик-техникалык чечимдердин жана колдонуучулардын жана ушул Интеллектуалдык имараттын ээлеринин талаптарына максималдуу жооп бере турган жогорку натыйжалуу үнөмдүү Имараттарды Башкаруу Системасын жаратууга багытталган уюштуруучулукиш-чаралардын жыйнагын түшүндүрүп турат.

Бул биринчи кезекте бирдиктүү маалыматтык-башкаруучулук инфраструктурага имараттын негизги компоненттерин жана алардын өз ара аракеттерин маалыматтарды берүүнүн бирдиктүү чөйрөсүнүн базасында интеграциялоонун эсебинен жүрөт, алардын негизин структураштырылган кабелдик системалар принциби боюнча уюштурулган LAN/WAN түзөт.
Анын инженердик системалары салттуу схема боюнча курулган “Интеллектуалдык имараттын” кадимки имараттан болгон принципиалдуу айырмачылыгы эмнеде? Эми имараттын ээси гана инженердик системалардын абалы тууралуу тынчсызданбастан, “туура” долбоорлонгон имарат дагы системалардын абалы жана анын жашоочуларынын турмуш шарттары тууралуу, аларга ыңгайлуулуктун жана коопсуздуктун башка деңгээлдерин берүү менен “тынчсызданат”. Мындай имараттын ээси инженердик жабдуунун ишине көзөмөлдүк кылууга убактысын коротпойт. Бул милдетти башкаруунун автоматташтырылган комплекстери аткарышат. Алар, жылуулук, желдетүү абаны кондиционерлөө, жарык берүү жана электр менен жабдуу системаларынын иштетип, өчүрүп жана ишин жөнгө салбастан, операторго системалардынишиндеги мүмкүн болгон бузуктуктар тууралуу маалымдап, регламенттик иштерди жүргүзүү зарылдыгы тууралуу эскертип турушат. Өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурда алар тиешелүү жабдууну кыймылга келтиришет жана имараттын жашоочуларына эвакуациялоо жолдору жана ыкмалары тууралуу маалымдашат. Башкаруунун заманбап системаларынын маанилүү айырмачылыгы болуп эксплуатациялык чыгашаларга карата жөнөкөйлүк, ыңгайлуулук жана жогорку үнөмдөө мүмкүндүгү эсептелет. Мисалы, Европадагы ири бизнес-борборунун бири болгон Хармондсворттогу British Airways, долбоордун 302 млн. евро жалпы баасында, жыл сайын 24 млн. еврого чейин үнөмдөөгө шарт түзөт. Үнөмдөө имараттардын комплексинин бардык системаларынын натыйжалуу ишинин, ошондой эле персоналдык 20% жакын ишинин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун эсебинен алынат.
Автономиялуу системаларга салыштырмалуу комплекстүү система төмөнкүдөй артыкчылыктарга ээ болушат:
- кабель түйүндөрүндөгү жана түйүндүк жабдуулардагы олуттуу үнөмдөө;
- энергия керектөөнү төмөндөтүү жана бүткүл системанын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу;
- объектти башкаруунун ыкчамдуулугун жогорулатуу;
- системалардын жана ар түрдүү деңгээлдердеги жабдуулардын абалы тууралуу маалыматты графикалык түрдө берүү (объекттик, зоналдык, даректик);
- эксплуатациялык жана диспетчердик кызматтардын эмгекке коротууларын төмөндөтүү;
- системалардын зарыл болгон өз ара аракеттенүүсүн камсыздоо; камсыздандыруу учурларынын пайда болуу мүмкүндүгүн төмөндөтүү;
- аны өстүрүү жана ар түрдүү өндүрүүчүлөрдүн жабдууларын пайдалануу мүмкүндүгүн камсыздай турган комплекстин "ачыктыгы".

Интеллектуалдык имаратты курууга карата чыгашалар, инженердик жабдуусунун салттуу курамы бар болгон имарттарды курууга караганда алда канча жогору. Бирок, имараттын жыйнакталган баасы курулушка жана имараттын “жашоосунун” бүткүл убактысындагы эксплуатациялык чыгымдарга карата коротуулардын суммасын көрсөтүп турат. Кыргызстандагы “орточолонтулган” имаратты эксплуатациялоо курулуштун баасынан он эселеп ашып турат. Бүткүл акчаны бир эксплуатациялоого коротуудабыз!
Имаратта интеллектуалдык имарат тибиндеги инженердик инфраструктураны калыптандыруу анын ликвиддүүлүгүн олуттуу жогорулатат.
Интеллектуалдык имарат–бул натыйжалуу инвестициялык чечим, ал тейлөөгө жана өнүктүрүүгө карата чыгымдарды бир топ төмөндөтүүгө шарт түзөт. Мындай имарат заманбап эл аралык талаптарга дал келип турат жана капиталды жагымдуутүрдө ишке салуу болуп эсептелет.


Категория: Кызматтар » ТҮЙҮНДҮК

НАШИ КООРДИНАТЫ


НАШ АДРЕС

Кыргызская Республика, Чуй,
с. Лебединовка, Ленина 262

КОНТАКТЫ

тел.: +996 (312) 976-158,
факс: +996(312)976-958
e-mail: info@nsp.kg

С удовольствием ответим на все ваши вопросы и предложения!

Отправить нам сообщение