Маалыматтарды Сактоо Системалары

NSP компаниясы EMC компаниясынын – өзүнө төмөнкүлөрдү камтып турган маалыматтарды сактоо, резервдөө, коргоо жана башкаруу боюнча универсалдуу маалыматтык чечимдерди сунуштоодогу лидердин өнөктөшү болуп саналат:

Системалар — сактоонун платформаларынын жана көп деңгээлдүү технологияларынын кеңири линиясы. Бул туташуунун өндүрүмдүүлүгү, масштабдуулугу, функционалдуулугу жана мүмкүндүктөрү боюнча варианттардын толук диапазонун камсыздайт.

Программалыккамсыздоо — маалыматтык инфраструктуралардын: архивациялоо, резерв көчүрмөлөрдү түзүү жана бизнести калыбына келтирүү, үзгүлтүксүздүгүн жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо, коллективдүү иш, маалыматтын мазмунун башкаруу, маалыматтардын мобилдүүлүгү жана миграциясы, ресурстарды башкаруу жана виртуалдаштыруу сыяктуу тармактардагы милдеттерди чечүү үчүн программалык линиялардын кенен жана ишенимдүү линиясы.

Кызматтар — консалтинг, ишке киргизүү жана интеграциялоо, жер-жерлердеги эксплуатациялык колдоо, ошондой эле тармактагы алдыңкы тренингдер жана техникалык колдоону кошо алган Сиздин маалыматтык инфраструктураңызды пландаштыруу, түзүү жана ишке киргизүү.

Чечимдер — конкреттүү кырдаалдардын көп түрдүүлүгүн чагылдырган өздүк сунуштардын жана өнөктөштөрдүн сунуштарынын санынан турган продукттардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн атайын топтому. ЕМС чечилиштери кардарлар ар түрдүү тармактарда, ар кыл жумушчу кырдаалдарында жана ар кандай чоңдуктагы ишканаларда туш болуша турган көйгөй проблемаларды чечүүгө жардам берет.

Маалыматтарды Сактоо Системалары

Жөнөкөйдөн татаалга!


Категория: Кызматтар » СЕРВЕРЛЕР

НАШИ КООРДИНАТЫ


НАШ АДРЕС

Кыргызская Республика, Чуй,
с. Лебединовка, Ленина 262

КОНТАКТЫ

тел.: +996 (312) 976-158,
факс: +996(312)976-958
e-mail: info@nsp.kg

С удовольствием ответим на все ваши вопросы и предложения!

Отправить нам сообщение