Fujitsu серверлери

7-12-2015, 12:58

Fujitsu серверлери
NSP компаниясы, Fujitsu компаниясы менен биргеликте, Маалыматтарды иштеп чыгуунун динамикалуу борборлору боюнча чечимдерди сунуштайт.
Маалыматтарды иштеп чыгуунун динамикалуу борборунун концепциясы


Маалыматтарды иштеп чыгуунун динамикалуу борборунда каалагандай сервис каалагандай системада иштей алат. Сервистер системалар ортосунда абдан тез кайрадан бөлүштүрүлүшү мүмкүн. маалыматтарды иштеп чыгуунун динамикалуу борборунунтүзүү үчүн биринчи кадам – сервистердин белгилүү аппараттык платформаларга карата катуу байланыштырылышы – виртуализация. Бардык аппараттык ресурстар (серверлер жана маалыматтарды сактоо системалары) алар андан зарылдыгы боюнча ийкемдүү бөлүнүлүшү мүмкүн болгон бирдиктүү пулга топтоштурулушат. Виртуалдык жана физикалык ресурстардын иштеп турушу практика жүзүндө толугу менен автоматташтырылган. Кайсы бир ресурс иштөөдөн баш тартканда же анын кубаттуулугу же көлөмү жетишсиз болсо, аракеттер автоматтык түрдө демилгеленет: бул автоматташтыруу. Ресурстар автоматтык түрдө сервистер ортосунда алдын ала аныкталган эрежелердин негизинде бөлүштүрүлөт. Бул эрежелер конкреттүү бизнес-процесстерде жана колдонуучулук ресурстары менен макулдашууларда базаланат. Алар сервистер деңгээли жөнүндө макулдашууларда көрсөтүлүшөт.

Кызматтар » СЕРВЕРЛЕРМаалыматтарды Сактоо Системалары

7-12-2015, 12:50

NSP компаниясы EMC компаниясынын – өзүнө төмөнкүлөрдү камтып турган маалыматтарды сактоо, резервдөө, коргоо жана башкаруу боюнча универсалдуу маалыматтык чечимдерди сунуштоодогу лидердин өнөктөшү болуп саналат:

Системалар — сактоонун платформаларынын жана көп деңгээлдүү технологияларынын кеңири линиясы. Бул туташуунун өндүрүмдүүлүгү, масштабдуулугу, функционалдуулугу жана мүмкүндүктөрү боюнча варианттардын толук диапазонун камсыздайт.

Кызматтар » СЕРВЕРЛЕРНАШИ КООРДИНАТЫ


НАШ АДРЕС

Кыргызская Республика, Чуй,
с. Лебединовка, Ленина 262

КОНТАКТЫ

тел.: +996 (312) 976-158,
факс: +996(312)976-958
e-mail: info@nsp.kg

С удовольствием ответим на все ваши вопросы и предложения!

Отправить нам сообщение