networkserverspower

БИЗ МЕНЕН ИШЕНИМДҮҮ!

Ийгиликтүү долбоорлор

Маалыматтык технологиялар, системалык интеграциялануу, кепилденген энергия менен камсыздоо жана консалтинг тармактарындагы лидер. Компаниянын инженерлери тереңдетилген окутуудан өндүрүүчүлөр заводдорунан жана Москва, Алматы, Франция, Бельгия, Греманиянын дистрибьютордук платформаларында өтүшкөн жана тиешелүү сертификаттарга ээ. Компания дүйнөнүн алдыңкы өндүрүүчүлөрү болушкан: АРС – үзгүлтүксүз азыктандыруу булактарын өндүрүүчүлөр арасындагы чемпиону; SDMO - дизель жана бензин генератордук түзүлүштөрү; Fujitsu – компьютердик жана сервердик жабдуу, СХД, виртуалдаштыруу боюнча чечим; CISCO – түйүндүк жабдуу сыяктуу өндүрүүчүлөрдүн продукциясын сунуштап жана тейлептурууга авторизацияланган.

Компания жөнүндө

Биз жөнүндө

Маалыматтык технологиялар, системалык интеграциялануу, кепилденген энергия менен камсыздоо жана консалтинг тармактарындагы лидер. Компаниянын инженерлери тереңдетилген окутуудан өндүрүүчүлөр заводдорунан жана Москва, Алматы, Франция, Бельгия, Греманиянын дистрибьютордук платформаларында өтүшкөн жана тиешелүү сертификаттарга ээ. Компания дүйнөнүн алдыңкы өндүрүүчүлөрү болушкан: АРС – үзгүлтүксүз азыктандыруу булактарын өндүрүүчүлөр арасындагы чемпиону; SDMO - дизель жана бензин генератордук түзүлүштөрү; Fujitsu – компьютердик жана сервердик жабдуу, СХД, виртуалдаштыруу боюнча чечим; CISCO – түйүндүк жабдуу сыяктуу өндүрүүчүлөрдүн продукциясын сунуштап жана тейлептурууга авторизацияланган.

Компания жөнүндө

Негизги багыттар

ТҮЙҮНДҮК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР

 • Унификацияланган
  коммуникацииялар
 • Түйүндүк
  жабдуу
 • Интеллектуалдык
  имарат

СЕРВЕРЛЕР ЖАНА
МААЛЫМАТТАРДЫ САКТОО

 • Маалыматтарды сактоо
  системалары
 • Fujitsu серверлери

ЭНЕРГИЯ МЕНЕН
КАМСЫЗДОО

 • Үзгүлтүксүз
  азыктандыруу
  булактары
 • Schneider Electric
  жабдуусу
 • Генератордук
  түзүлүштөр

СЕТЕВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

 • Унифицированные
  коммуникации
 • Сетевое
  оборудование
 • Интеллектуальное
  здание

Vps/хостинг пландарын окуңуз

биз камсыз кылган кызматтар.

Источники бесперебойного питания

ОсОО NSP является авторизованной компанией и сервис центром APC by Schneider Electric на территории Кыргызстана.

Системы Хранения Данных

Компания NSP является партнером компании EMC – лидера в предоставлении универсальных информационных решений по хранению, резервированию, защите и управлению данными

Сетевое Оборудование

Компания NSP предлагает ряд сетевых решений на базе оборудования CISCO.

Генераторные Установки

ОсОО NSP является авторизованной компанией и сервис центром на территории Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана от французского производителя генераторов SDMO Industries.

Серверы Fujitsu

Компания NSP, совместно с компанией Fujitsu, предоставляет решения по Динамическим Центрам Обработки Данных

Интеллектуальное здание

Компания NSP предоставляет решения по интеллектуальному дому любой сложности. Инженеры компании прошли обучение в Бельгии, Алматы и Перьми.

Оборудование Schneider Electric

Многолетнее партнерство с ведущим европейским производителем широкого спектра оборудования для систем управления электроэнергией позволила компании NSP занять активную позицию в секторе энергетики.

VOIP АТС от 3CX

3CX Phone System Предлагает Унифицированные Коммуникации – Легко и Эффективно

Биздин координаттар

Сиздердин бардык сурооңуздарга жана сунуштарыңыздарга
канааттануу менен жооп беребиз!