КР Улуттук банкы үчүн үзгүлтүксүз азыктандыруу булагы

КР Улуттук банкы үчүн үзгүлтүксүз азыктандыруу булагы2011-жылдын август айында КР Улуттук банкы эмиссиялык-кассалык операциялар бөлүмү үчүн үзгүлтүксүз азыктандыруу булагынташып келүүгө карата тендер жарыялаган.

NSP компаниясы ҮАБны алдыңкы Европа өндүрүүчүсүнүн авторизацияланган бизнес өнөктөшү статусуна ээ. Бул оптималдуу баадагы бардык эл аралык стандарттарга шайкешкелетурган жогорку сапаттагы жабдууну сунуштоого шарт түзөт. NSPнын тендердик билдирмеси жеңүүчү деп таанылган.

Келишимди ишке ашыруу процессинде MGE Galaxy 3500 ҮАБсын мөөнөтүнөн мурда ташыпкелүү жүзөгө ашырылган. Биздин компаниянын инженерлери жабдууну өз маалында монтаждашкан жана аныколдонууга киргизишкен. Бул КРУБга критикалык жактан маанилүү түзүлүштүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого мүмкүндүк берген.
MGE Galaxy 3500 модели «АРС by Schneider Electric» француз өндүрүүчүсүнүн оригиналдуу продукту болуп саналат жана сапаты Европа Бирлигинин жана Кыргыз Республикасынын стандарттар сапатына карата текшерилген. Жабдуу нукаттоонун атайын жол-жобосуанын сертификатталган адистердин күчү менен кепилденген сервисин камсыздаптурарын белгилепкетүү маанилү

Категория: Долбоорлор

КООРДИНАТТАРЫБЫЗ


ДАРЕГИБИЗ

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч., 147, 2-кеңсе

БАЙЛАНЫШТАР

тел.: +996 (312) 976-158, факс: +996 (312) 976-958
e-mail: info@nsp.kg

Сиздердин бардык сурооңуздарга жана сунуштарыңыздарга канааттануу менен жооп беребиз!

Бизге билдирүү жөнөтүңү