"Манас" аэропортундагы 10 кв көмөк чордонун куруу

30-11-2015, 16:12

"Манас" аэропортундагы 10 кв көмөк чордонун куруу"Манас" аэропортундагы 10 кв көмөк чордонун куруу

«Манас аэропортундагы электроэнергияны бөлүп чыгуу үчүн ячейкалар»
2010-жылы «Манас» эл аралык аэропорту, Жарандык Авиациянын Эл аралык Уюмунун дүйнөлүк стандарттарына шайкеш келүү максаттарында аэровокзалдык комплекстеги бөлүштүрүү түзүлүштөрүн модернизациялоого карата сынак жарыялаган.

ДолбоорлорГазпром Нефть Азиянын АЗСтери электрдин үзгүлтүккө учуроолоруна даяр

30-11-2015, 14:57

Газпром Нефть Азиянын АЗСтери электрдин үзгүлтүккө учуроолоруна даяр «Газпром Нефть Азия үчүн генератордук түзүлүштөр»
2011-жылдын жайында «NSP» компаниясы «Газпром Нефть Аэро» компаниясы тарабынан Кыргызстандын май куюучу станциялары үчүн генератордук түзүлүштөрдү ташып жеткирүүгө карата жарыяланган сынакты жеңип алган. Бул долбоордун максаты май куюучу станциялардын кепилденген жана үзгүлтүксүз ишин камсыздоого багытталган эле. Дал ошондуктан биз тараптан сунушталган SDMO француз өндүрүүчүсүнүн генераторлору алдыга коюлган максаттарга жетишүү үчүн эң дал келе тургандар катары тандалып алынган.

ДолбоорлорNSP компаниясы

30-11-2015, 09:18

«NSP»компаниясы 2003-жылы программалык камсыздоону (ПК) иштеп чыгуучу катары негизделген. 2008-жылы, Кыргызстандын рыногунда долбоорлорду жүргүзүү жана иш жүзүнө ашыруу боюнча ийгиликтүү тажрыйбага ээ болуу менен, компания кайрадан каттоодон өтүп, өзүнүн азыркы NSP аталышын алган (Network/Servers/Power).
NSP компаниясынын ишмердигинин негизги багыттары өз чагылышын анын аталышында таба алган – Түйүндүк технологиялар/Серверлер жана маалыматтарды сактоо системалары/Кепилденген энергиясы үнөмдөөчү системалар.

МаалыматНАШИ КООРДИНАТЫ


НАШ АДРЕС

Кыргызская Республика, Чуй,
с. Лебединовка, Ленина 262

КОНТАКТЫ

тел.: +996 (312) 976-158,
факс: +996(312)976-958
e-mail: info@nsp.kg

С удовольствием ответим на все ваши вопросы и предложения!

Отправить нам сообщение